18 september, 2016

Consultancy

consultancy4

BigDataLab consultants zijn thuis op tal van onderwerpen.

De BigData gerelateerde specialisaties omvatten:

  • BigData en Enterprise architectuur. Dit omvat o.a. ICT infrastructuur van BigData verwerkingsclusters, het integreren van IoT front-ends met Hadoop clusters en het koppelen van Hadconsultancyoop
    met data verwerking binnen de onderneming. Service Oriented Architecture speelt daarin een grote rol.
  • DevOps engineering. Wij zijn sterk in het in het automatiseren van de automatisering. De Ops aspecten in een ontwikkelingstraject kunnen een grote bijdrage leveren aan de efficiëntie van de gebruiksfase van ICT.
  • De toepassing van Machine Intelligentie in het monitoren en voorspellen van systeem gedrag en het afstemmen van het onderhoud daarop.
  • De inzet van Machine Intelligentie in de interpretatie van sensoren en het voorspellen van het gedrag van deze sensoren onder invloed van relevante factoren. Dit is van toepassing vele verschillende sectoren.

Daarnaast kunnen wij op basis van onze ervaring onze klanten ook adviseren in het realiseren Agile development platforms en het organiseren daarvan binnen de eigen organisatie. In samenwerking met onze partners zijn wij in staat een volledig traject te bieden:

  • Innovatie workshops om in korte tijd levensvatbare ideeën te genereren voor radicale vernieuwing. Daarbij leert u om anders naar uw data te kijken en de voortbrenging daarvan in relatie te brengen met hoe uw bedrijfsmodel afhankelijk is van uw data.
  • Exploreren van uw Innovaties om zonder hoge kosten de levensvatbaarheid van consulting6uw innovaties aan te tonen. De realisatie van een monitoring framework is daarbij een voorwaarde.
  • De doorontwikkeling van uw innovaties tot productierijpe processen en deliverables, waarmee een stabiele realisatie ontstaat van uw innovatie, die op alle belangrijke parameters bestuurd kan worden.
  • De automatisering van de monitoring van uw stuurparameters, waardoor een grote vereenvoudiging van uw besturing gaat optreden en u meer profijt trekt van de primaire processen in uw organisatie. Kunstmatige intelligentie optimaliseert uw besturing door lerend vermogen.

Indien u interesse heeft om daarover met ons in contact te komen dan kunt u gebruik maken van onze contactmogelijkheden. Wij gaan graag het gesprek met u aan.